Bán Ngọc Xanh Ngọc Rồng

Giá trị

Bảng giá

# Gói thanh toán Tiền mua tối thiểu Hệ số mua Nhận được
1 VIP 1 50.000đ 0.005 250 ngọc
2 VIP 2 100.000đ 0.005 500 ngọc
3 VIP 3 200.000đ 0.005 1.000 ngọc
4 VIP 4 500.000đ 0.0055 2.750 ngọc

Mô tả

- Hiện tại dịch vụ tạm ngưng .

- Anh em quay lại sau nhé.