Blade and Soul - Bán Kim Cương

Bán Kim Cương (chưa mở)

Tài khoản Garena
Giá trị


Bảng giá

# Gói thanh toán Tiền mua tối thiểu Hệ số mua Nhận được
1 VIP 1 20.000đ 0.1 2.000 Kim Cương

Mô tả

Kiếm tiền và trở thành đại sứ của webgame.vn

Nhận 10% giá trị nick ngay khi khách hàng thanh toán thành công.