Bán Vàng Ngọc Rồng

Giá trị

Bảng giá

# Gói thanh toán Tiền mua tối thiểu Hệ số mua Nhận được
1 VIP 1 20.000đ 1500 30.000.000 vàng
2 VIP 2 50.000đ 1500 75.000.000 vàng
3 VIP 3 100.000đ 1600 160.000.000 vàng
4 VIP 4 200.000đ 1600 320.000.000 vàng
5 VIP 5 500.000đ 1700 850.000.000 vàng

Mô tả

- Hiện tại dịch vụ tạm ngưng .

- Anh em quay lại sau nhé.