Bán Kim Cương (chưa mở)

Giá trị

Bảng giá

# Gói thanh toán Tiền mua tối thiểu Hệ số mua Nhận được
1 VIP 1 20.000đ 0.002 40 Kim Cương

Mô tả