Liên minh huyền thoại

Mã số
Rank
Khung
Giá
Số tướng
Số trang phục
Tìm theo tướng
Tìm theo trang phục

Mô tả tài khoản

Xem chi tiết
#1

Tướng: 75

Trang phục: 200

Bảng ngọc: 3

Platinum 1
150000đ
Mua