Tất cả
MS: 2051

21 tướng , 11 skin , vàng 4

Tướng: 21

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 77

Gold 4
90000đ
MS: 2050

17 tướng , 9 skin , vàng 4

Tướng: 17

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 57

Gold 4
75000đ
MS: 2049

12 tướng , 1 skin , bạc 2

Tướng: 12

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 34

Silver 2
20000đ
MS: 2042

17 tướng , 10 skin , bạc 2

Tướng: 17

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 90

Silver 2
70000đ
MS: 2040

20 tướng , 14 skin , bạc 1

Tướng: 20

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 90

Silver 1
70000đ
MS: 2039

32 tướng , 15 skin , bạc 2

Tướng: 32

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 63

Silver 2
200000đ
MS: 2038

19 tướng , 14 skin , vàng 3

Tướng: 19

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 86

Gold 3
100000đ
MS: 2037

26 tướng , 13 skin , vàng 4

Tướng: 26

Trang phục: 13

Bảng ngọc: 82

Gold 4
190000đ
MS: 2036

29 tướng , 15 skin , bạch kim 2

Tướng: 29

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 90

Platinum 2
170000đ
MS: 2030

26 tướng , 10 skin , vàng 2

Tướng: 26

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 64

Gold 2
150000đ
MS: 2026

20 tướng , 12 skin , vàng 2

Tướng: 20

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 77

Gold 2
100000đ
MS: 2025

22 tướng , 12 skin , vàng 3

Tướng: 22

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 90

Gold 3
110000đ