Tất cả
MS: 2024

19 tướng , 14 skin , bạch kim 5

Tướng: 19

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 66

Platinum 5
100000đ
MS: 2023

skin : violet đặc cảnh , mina đoạt hồn , penick tuần lộc./ superman , zill , nakroth , violet v.v. 

Tướng: 22

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 62

Platinum 5
100000đ
MS: 2021

murad , nakroth / skin : murad thợ săn , vilet pháo hoa

Tướng: 13

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 62

Gold 3
50000đ
MS: 2020

skin : alice chiêm tinh , butterfly ngổ ngáo

Tướng: 26

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 64

Silver 3
110000đ
MS: 2018

omen , tel'anna , nakroth / skin : nak hỏa ngục , điêu thuyền anh đào ( ngọc 90 chuẩn nak )

Tướng: 16

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 90

Platinum 3
100000đ
MS: 2017

omen , raz , murad , nakaroth / skin : buttenfy công nghê , 

Tướng: 16

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 90

Gold 4
100000đ
MS: 2014

ngộ không , murad , violet / skin : ari thích khách , murad thợ săn , 

Tướng: 20

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 74

Platinum 3
150000đ
MS: 2013

raz , murad , nakroth / skin : valhein đại công tước , lariel thiên sứ.v.v

Tướng: 15

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 36

Silver 2
70000đ
MS: 2012

ngộ không , arum , the flash / skin : ngộ không đạo tặc

Tướng: 17

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 58

Gold 1
98000đ
MS: 2010

lumia , tel'anna , batman , raz / skin : penick thám hiểm , viplet dặc cảnh , 

Tướng: 24

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 82

Platinum 3
150000đ
MS: 2009

the flash , ngộ không , raz , murad / skin : buttefly phù thủy , tel'anna cảnh vệ .

Tướng: 21

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 61

Gold 1
130000đ
MS: 2008

21 tướng , 5 skin , vàng 4

Tướng: 21

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 58

Gold 4
60000đ