Liên quân mobile

Liên quân mobile

Mã số
Rank
Giá
Số tướng
Số trang phục
Tìm theo tướng
Tìm theo trang phục
Đặt lại
 • Tướng: 21
 • Trang phục: 12
 • Bảng ngọc: 61
Gold 1
 • Tướng: 21
 • Trang phục: 5
 • Bảng ngọc: 58
Gold 4
 • Tướng: 30
 • Trang phục: 16
 • Bảng ngọc: 85
Platinum 5
 • Tướng: 17
 • Trang phục: 11
 • Bảng ngọc: 76
Platinum 5
 • Tướng: 23
 • Trang phục: 18
 • Bảng ngọc: 10
Gold 1
 • Tướng: 20
 • Trang phục: 7
 • Bảng ngọc: 63
Bronze 3
 • Tướng: 22
 • Trang phục: 13
 • Bảng ngọc: 83
Gold 1
 • Tướng: 21
 • Trang phục: 17
 • Bảng ngọc: 70
Gold 3
 • Tướng: 13
 • Trang phục: 4
 • Bảng ngọc: 52
Platinum 4
 • Tướng: 10
 • Trang phục: 5
 • Bảng ngọc: 78
Gold 1
 • Tướng: 12
 • Trang phục: 5
 • Bảng ngọc: 42
Silver 2
 • Tướng: 10
 • Trang phục: 5
 • Bảng ngọc: 27
Silver 2

Kiếm tiền và trở thành đại sứ của webgame.vn

Nhận 10% giá trị nick ngay khi khách hàng thanh toán thành công.