Liên quân mobile

Liên quân mobile

Mã số
Rank
Giá
Số tướng
Số trang phục
Tìm theo tướng
Tìm theo trang phục
Đặt lại
 • Tướng: 14
 • Trang phục: 5
 • Bảng ngọc: 30
Gold 4
 • Tướng: 15
 • Trang phục: 11
 • Bảng ngọc: 84
Gold 3
 • Tướng: 14
 • Trang phục: 5
 • Bảng ngọc: 52
Gold 2
 • Tướng: 11
 • Trang phục: 4
 • Bảng ngọc: 48
Gold 3
 • Tướng: 13
 • Trang phục: 6
 • Bảng ngọc: 48
Silver 1
 • Tướng: 14
 • Trang phục: 4
 • Bảng ngọc: 48
Silver 3
 • Tướng: 14
 • Trang phục: 5
 • Bảng ngọc: 74
Platinum 5
 • Tướng: 13
 • Trang phục: 4
 • Bảng ngọc: 72
Gold 3
 • Tướng: 12
 • Trang phục: 2
 • Bảng ngọc: 32
Silver 2
 • Tướng: 14
 • Trang phục: 3
 • Bảng ngọc: 53
Silver 3
 • Tướng: 18
 • Trang phục: 7
 • Bảng ngọc: 61
Gold 3
 • Tướng: 19
 • Trang phục: 6
 • Bảng ngọc: 70
Silver 1

Kiếm tiền và trở thành đại sứ của webgame.vn

Nhận 10% giá trị nick ngay khi khách hàng thanh toán thành công.