Liên quân mobile

Mã số
Rank
Giá
Số tướng
Số trang phục
Tìm theo tướng
Tìm theo trang phục

Rank: Vàng 1
Bảng ngọc: 3

murad , lữ bố .v.v

Xem chi tiết
#1034

Tướng: 10

Trang phục: 4

Bậc ngọc: 38

Gold 1
20000đ
Mua
Rank: Bạch Kim 2
Bảng ngọc: 2

26t 13skin bach kim 2

Xem chi tiết
#1031

Tướng: 26

Trang phục: 13

Bậc ngọc: 88

Platinum 2
200000đ
Mua
Rank: Vàng 2
Bảng ngọc: 1

16t 9skin ngoc 90 vàng 2

Xem chi tiết
#1030

Tướng: 16

Trang phục: 9

Bậc ngọc: 90

Gold 2
120000đ
Mua
Rank: Bạch Kim 2
Bảng ngọc: 2

21t/16skin bạch kim 2

Xem chi tiết
#1029

Tướng: 21

Trang phục: 16

Bậc ngọc: 84

Platinum 2
150000đ
Mua
Rank: Bạc 3
Bảng ngọc: 3

12tuong 2skin ngoc28 bac3

Xem chi tiết
#1028

Tướng: 12

Trang phục: 2

Bậc ngọc: 28

Silver 3
40000đ
Mua