Tất cả
MS: 1063

raz , alice , violet pháo hoa

Tướng: 11

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 23

Silver 3
25000đ
MS: 1062

murad , ngộ không , nakroth , zill , violet / skin : murad thợ săn , airi quái xế

Tướng: 12

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 33

Gold 3
65000đ
MS: 1061

zill , murad , tel'anna / skin : max găng tay vàng , tel anna cảnh vệ , violet đặc cảnh

Tướng: 12

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 62

Gold 1
55000đ
MS: 1060
murad , zuka , lữ bố ,/ skin : murad thợ săn , violet pháo hoa

Tướng: 19

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 52

Gold 4
90000đ
MS: 1059

10t 2skin bac 2

Tướng: 10

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 31

Silver 2
35000đ
MS: 1058

15t 7skin vàng 3 , murad , airi thích khách .murad thợ săn

Tướng: 15

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 65

Gold 3
50000đ
MS: 1057

zuka , lữ bố , triệu vân , alice

Tướng: 14

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 52

Gold 1
45000đ
MS: 1056
raz , zuka , zill .v.v

Tướng: 15

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 58

Platinum 5
55000đ
MS: 1055

15t 7skin bach kim 3 , maloch hóa trang , airi thích khách.v.v

Tướng: 15

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 51

Platinum 3
60000đ
MS: 1054

10t 2 skin đong 4

Tướng: 10

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 20

Bronze 4
30000đ
MS: 1053

12t 2skin vang4

Tướng: 12

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 29

Gold 4
40000đ
MS: 1052

raz , alice , violet , v.v

Tướng: 16

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 65

Platinum 5
60000đ