Tất cả
MS: 1051

13t 4skin vàng 2 , zill , violet

Tướng: 13

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 44

Gold 2
25000đ
MS: 1050

11t 3skin vang 3

Tướng: 11

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 53

Gold 3
35000đ
MS: 1049

12t 8skin bac 1

Tướng: 12

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 64

Silver 1
55000đ
MS: 1048

murad , airi quái xế , airi thích khách

Tướng: 12

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 38

Silver 1
50000đ
MS: 1047

roxi , murad , violet  vv

Tướng: 15

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 66

Gold 4
65000đ
MS: 1046

12t 3 skim bac 2

Tướng: 12

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 35

Silver 2
40000đ
MS: 1045

roxi , violet pháo hoa. vv

Tướng: 12

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 3

Bronze 2
50000đ
MS: 1044

pennick , slim , violet / skin : slim thợ mỏ , điêu thuyền anh đào .v.v

Tướng: 19

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 90

Platinum 3
200000đ
MS: 1043
violet , ngộ không , slim , raz , murad , pennick , tel anna , zuka

Tướng: 29

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 72

Gold 1
350000đ
MS: 1042

ngộ không , murad , violet zuka

Tướng: 19

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 65

Gold 2
170000đ
MS: 1041

rourke , zuka , tell anna , raz , supperman , joker , batman , slim , ngộ không , nakroth , airi ,

Tướng: 36

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 90

Platinum 1
450000đ
MS: 1040

zill , violet / skin : nakroth địa ngục

Tướng: 13

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 48

Bronze 1
25000đ