Liên quân mobile

Liên quân mobile

Mã số
Rank
Giá
Số tướng
Số trang phục
Tìm theo tướng
Tìm theo trang phục
Đặt lại
 • Tướng: 10
 • Trang phục: 2
 • Bảng ngọc: 20
Bronze 4
 • Tướng: 12
 • Trang phục: 2
 • Bảng ngọc: 29
Gold 4
 • Tướng: 16
 • Trang phục: 5
 • Bảng ngọc: 65
Platinum 5
 • Tướng: 13
 • Trang phục: 4
 • Bảng ngọc: 44
Gold 2
 • Tướng: 11
 • Trang phục: 3
 • Bảng ngọc: 53
Gold 3
 • Tướng: 12
 • Trang phục: 8
 • Bảng ngọc: 64
Silver 1
 • Tướng: 12
 • Trang phục: 4
 • Bảng ngọc: 38
Silver 1
 • Tướng: 15
 • Trang phục: 4
 • Bảng ngọc: 66
Gold 4
 • Tướng: 12
 • Trang phục: 3
 • Bảng ngọc: 35
Silver 2
 • Tướng: 12
 • Trang phục: 4
 • Bảng ngọc: 3
Bronze 2
 • Tướng: 19
 • Trang phục: 12
 • Bảng ngọc: 90
Platinum 3
 • Tướng: 29
 • Trang phục: 16
 • Bảng ngọc: 72
Gold 1

Kiếm tiền và trở thành đại sứ của webgame.vn

Nhận 10% giá trị nick ngay khi khách hàng thanh toán thành công.