Tất cả
MS: 1040

zill , violet / skin : nakroth địa ngục

Tướng: 13

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 48

Bronze 1
25000đ
MS: 1039

zuka , nakroth , raz .v.v

Tướng: 17

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 58

Gold 1
100000đ
MS: 1038

ngộ không , slim , violet , tel anna , zuka

Tướng: 20

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 63

Platinum 5
130000đ
MS: 1037

nakroth , violet , zill v.v

Tướng: 14

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 72

Gold 3
30000đ
MS: 1036

15t 6 skin vàng 2 supperman , tel anna , 

Tướng: 15

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 88

Gold 2
70000đ
MS: 1035

ngộ không , omen , raz , nakroth , airi v.v. / skin : ngộ không đạo tặc , nakroth quân đoàn.

Tướng: 20

Trang phục: 13

Bảng ngọc: 63

Platinum 3
200000đ
MS: 1033

nakroth , violet , lữ bố .v.v

Tướng: 13

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 52

Silver 3
30000đ
MS: 1032

violet , murad , zuka

Tướng: 20

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 64

Platinum 5
85000đ
MS: 1031

26t 13skin bach kim 2

Tướng: 26

Trang phục: 13

Bảng ngọc: 88

Platinum 2
200000đ
MS: 1030

16t 9skin ngoc 90 vàng 2

Tướng: 16

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 90

Gold 2
120000đ
MS: 1029

21t/16skin bạch kim 2

Tướng: 21

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 84

Platinum 2
150000đ
MS: 1028

12tuong 2skin ngoc28 bac3

Tướng: 12

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 28

Silver 3
40000đ