Liên quân mobile

Liên quân mobile

Mã số
Rank
Giá
Số tướng
Số trang phục
Tìm theo tướng
Tìm theo trang phục
Đặt lại
 • Tướng: 16
 • Trang phục: 9
 • Bảng ngọc: 90
Gold 2
 • Tướng: 21
 • Trang phục: 16
 • Bảng ngọc: 84
Platinum 2
 • Tướng: 12
 • Trang phục: 2
 • Bảng ngọc: 28
Silver 3
 • Tướng: 22
 • Trang phục: 11
 • Bảng ngọc: 89
Diamond 5
 • Tướng: 17
 • Trang phục: 8
 • Bảng ngọc: 62
Gold 2
 • Tướng: 17
 • Trang phục: 3
 • Bảng ngọc: 28
Silver 1
 • Tướng: 11
 • Trang phục: 4
 • Bảng ngọc: 46
Silver 1
 • Tướng: 15
 • Trang phục: 7
 • Bảng ngọc: 87
Platinum 1
 • Tướng: 21
 • Trang phục: 10
 • Bảng ngọc: 85
Gold 2
 • Tướng: 16
 • Trang phục: 4
 • Bảng ngọc: 62
Platinum 5
 • Tướng: 15
 • Trang phục: 4
 • Bảng ngọc: 62
Platinum 3
 • Tướng: 12
 • Trang phục: 3
 • Bảng ngọc: 66
Platinum 3

Kiếm tiền và trở thành đại sứ của webgame.vn

Nhận 10% giá trị nick ngay khi khách hàng thanh toán thành công.