Liên quân mobile

Liên quân mobile

Mã số
Rank
Giá
Số tướng
Số trang phục
Tìm theo tướng
Tìm theo trang phục
Đặt lại
 • Tướng: 13
 • Trang phục: 2
 • Bảng ngọc: 48
Bronze 1
 • Tướng: 17
 • Trang phục: 8
 • Bảng ngọc: 58
Gold 1
 • Tướng: 20
 • Trang phục: 9
 • Bảng ngọc: 63
Platinum 5
 • Tướng: 14
 • Trang phục: 4
 • Bảng ngọc: 72
Gold 3
 • Tướng: 15
 • Trang phục: 6
 • Bảng ngọc: 88
Gold 2
 • Tướng: 20
 • Trang phục: 13
 • Bảng ngọc: 63
Platinum 3
 • Tướng: 13
 • Trang phục: 4
 • Bảng ngọc: 52
Silver 3
 • Tướng: 20
 • Trang phục: 9
 • Bảng ngọc: 64
Platinum 5
 • Tướng: 26
 • Trang phục: 13
 • Bảng ngọc: 88
Platinum 2
 • Tướng: 16
 • Trang phục: 9
 • Bảng ngọc: 90
Gold 2
 • Tướng: 21
 • Trang phục: 16
 • Bảng ngọc: 84
Platinum 2
 • Tướng: 12
 • Trang phục: 2
 • Bảng ngọc: 28
Silver 3

Kiếm tiền và trở thành đại sứ của webgame.vn

Nhận 10% giá trị nick ngay khi khách hàng thanh toán thành công.