Tất cả
MS: 1025

17tuong 3skin ngoc 23 bac1

Tướng: 17

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 28

Silver 1
60000đ
MS: 1024

11tuong 4skin ngoc 46 bac 1

Tướng: 11

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 46

Silver 1
55000đ
MS: 1022

21tuong 10skin ngoc85 , rank vàng 2

Tướng: 21

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 85

Gold 2
100000đ
MS: 1021

16tuong 4skin ngoc62 , rank back kim 5

Tướng: 16

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 62

Platinum 5
65000đ
MS: 1020

15tuong 4skin ngoc62 , rank back kim 3

Tướng: 15

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 62

Platinum 3
60000đ
MS: 1019

12tuong 3skin ngoc 66 bạch kim 3

Tướng: 12

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 66

Platinum 3
45000đ
MS: 1018

11tuong 3skin ngoc 27 vàng 3

Tướng: 11

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 27

Gold 3
40000đ
MS: 1017

28tuong 15skin ngoc 90 bac 1

Tướng: 28

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 90

Silver 1
250000đ
MS: 1015

12tuong 2skin ngoc 32 vàng 3

Tướng: 12

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 31

Gold 3
40000đ
MS: 1014

16tuong 13skin ngoc 72 vàng 1

Tướng: 16

Trang phục: 13

Bảng ngọc: 72

Gold 1
100000đ
MS: 1013

23 tướng 8 skin ngoc 79 , bạc 1

Tướng: 23

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 79

Silver 1
120000đ
MS: 1012

19 tướng 6 skin ngọc 90 , kim cương 5

Tướng: 19

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 90

Diamond 5
150000đ