#2024: Liên Quân Mobi

Liên Quân Mobile
#

Tướng: 19

Trang phục: 14

Rank: Bạch Kim 5

Bậc ngọc: 66

Rank: 2

Nổi bật: 19 tướng , 14 skin , bạch kim 5

Trạng thái:

Giá: 100.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 138.889đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 161.290đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 142.857đ

Tướng: 19

Trang phục: 14

Rank: Bạch Kim 5

Bậc ngọc: 66

Rank: 2

Nổi bật: 19 tướng , 14 skin , bạch kim 5

Trạng thái:


Tài khoản liên quan

MS: 2051

21 tướng , 11 skin , vàng 4

Tướng: 21

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 77

Gold 4
90000đ
MS: 2050

17 tướng , 9 skin , vàng 4

Tướng: 17

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 57

Gold 4
75000đ
MS: 2049

12 tướng , 1 skin , bạc 2

Tướng: 12

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 34

Silver 2
20000đ
MS: 2042

17 tướng , 10 skin , bạc 2

Tướng: 17

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 90

Silver 2
70000đ