#2028: Liên Quân Mobi

Liên Quân Mobile
#

Tướng: 14

Trang phục: 8

Rank: Bạch Kim 4

Bậc ngọc: 88

Rank: 2

Nổi bật: 14 tướng , 8 skin , bạch kim 4

Trạng thái:

Giá: 25.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 34.722đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 40.323đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 35.714đ

Tướng: 14

Trang phục: 8

Rank: Bạch Kim 4

Bậc ngọc: 88

Rank: 2

Nổi bật: 14 tướng , 8 skin , bạch kim 4

Trạng thái:


Tài khoản liên quan

MS: 1055

15t 7skin bach kim 3 , maloch hóa trang , airi thích khách.v.v

Tướng: 15

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 51

Platinum 3
60000đ
MS: 1054

10t 2 skin đong 4

Tướng: 10

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 20

Bronze 4
30000đ
MS: 1053

12t 2skin vang4

Tướng: 12

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 29

Gold 4
40000đ
MS: 1052

raz , alice , violet , v.v

Tướng: 16

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 65

Platinum 5
60000đ