#2039: Liên Quân Mobi

Liên Quân Mobile
#

Tướng: 32

Trang phục: 15

Rank: Bạc 2

Bậc ngọc: 63

Rank: 10

Nổi bật: 32 tướng , 15 skin , bạc 2

Trạng thái:

Giá: 200.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 277.778đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 322.581đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 285.714đ

Tướng: 32

Trang phục: 15

Rank: Bạc 2

Bậc ngọc: 63

Rank: 10

Nổi bật: 32 tướng , 15 skin , bạc 2

Trạng thái:


Tài khoản liên quan

MS: 1033

nakroth , violet , lữ bố .v.v

Tướng: 13

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 52

Silver 3
30000đ
MS: 1032

violet , murad , zuka

Tướng: 20

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 64

Platinum 5
85000đ
MS: 1031

26t 13skin bach kim 2

Tướng: 26

Trang phục: 13

Bảng ngọc: 88

Platinum 2
200000đ
MS: 1030

16t 9skin ngoc 90 vàng 2

Tướng: 16

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 90

Gold 2
120000đ