#2049: Liên Quân Mobi

Liên Quân Mobile
#

Tướng: 12

Trang phục: 1

Rank: Bạc 2

Bậc ngọc: 34

Rank: 2

Nổi bật: 12 tướng , 1 skin , bạc 2

Trạng thái:

Giá: 20.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 27.778đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 32.258đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 28.571đ

Tướng: 12

Trang phục: 1

Rank: Bạc 2

Bậc ngọc: 34

Rank: 2

Nổi bật: 12 tướng , 1 skin , bạc 2

Trạng thái:


Tài khoản liên quan

MS: 1082
zuka , skin : violet nữ đặc cảnh.

Tướng: 10

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 27

Silver 2
25000đ
MS: 1081

zuka / skin : zuka đại phú ông , krixi công chúa bướm , violet nữ hoàng pháo hoa

Tướng: 14

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 30

Gold 4
35000đ
MS: 1080
murad , zuka , triệu vân / skin : violet pháo hoa , fenick tuần lộc , buffterly xuân nữ , điêu thuyền nữ vương

Tướng: 15

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 84

Gold 3
75000đ
MS: 1078
tel'anna , violet / skin : tel anna cảnh vệ , v.v

Tướng: 14

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 52

Gold 2
35000đ