#2050: Liên Quân Mobi

Liên Quân Mobile
#

Tướng: 17

Trang phục: 9

Rank: Vàng 4

Bậc ngọc: 57

Rank: 2

Nổi bật: 17 tướng , 9 skin , vàng 4

Trạng thái:

Giá: 75.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 104.167đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 120.968đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 107.143đ

Tướng: 17

Trang phục: 9

Rank: Vàng 4

Bậc ngọc: 57

Rank: 2

Nổi bật: 17 tướng , 9 skin , vàng 4

Trạng thái:Tài khoản liên quan

MS: 1059

10t 2skin bac 2

Tướng: 10

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 31

Silver 2
35000đ
MS: 1058

15t 7skin vàng 3 , murad , airi thích khách .murad thợ săn

Tướng: 15

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 65

Gold 3
50000đ
MS: 1057

zuka , lữ bố , triệu vân , alice

Tướng: 14

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 52

Gold 1
45000đ
MS: 1056
raz , zuka , zill .v.v

Tướng: 15

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 58

Platinum 5
55000đ