#2051: Liên Quân Mobi

Liên Quân Mobile
#

Tướng: 21

Trang phục: 11

Rank: Vàng 4

Bậc ngọc: 77

Rank: 2

Nổi bật: 21 tướng , 11 skin , vàng 4

Trạng thái:

Giá: 90.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 125.000đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 145.161đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 128.571đ

Tướng: 21

Trang phục: 11

Rank: Vàng 4

Bậc ngọc: 77

Rank: 2

Nổi bật: 21 tướng , 11 skin , vàng 4

Trạng thái:


Tài khoản liên quan

MS: 2018

omen , tel'anna , nakroth / skin : nak hỏa ngục , điêu thuyền anh đào ( ngọc 90 chuẩn nak )

Tướng: 16

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 90

Platinum 3
100000đ
MS: 2017

omen , raz , murad , nakaroth / skin : buttenfy công nghê , 

Tướng: 16

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 90

Gold 4
100000đ
MS: 2014

ngộ không , murad , violet / skin : ari thích khách , murad thợ săn , 

Tướng: 20

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 74

Platinum 3
150000đ
MS: 2013

raz , murad , nakroth / skin : valhein đại công tước , lariel thiên sứ.v.v

Tướng: 15

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 36

Silver 2
70000đ