Ninja School Online

Mã số
Sever
Class
Giá

tiêu lv41 sv2 vk8 full8. có sói

Xem chi tiết
#1430

Server: sv2 - shuriken

Class: Tiêu

Level: 41

70000đ
Mua

kunai sv2 lv51 vk11 1m12 full8 . st full tb sói ,2m yên

Xem chi tiết
#1429

Server: sv2 - shuriken

Class: Kunai

Level: 51

100000đ
Mua

đaoSV4 lv52 vk8 1m10 7m8 ,

Xem chi tiết
#1428

Server: sv4 - kunai

Class: Đao

Level:

70000đ
Mua

tiêu lv52 sv1 vk10 6m8

Xem chi tiết
#1427

Server: sv1 - bokken

Class: Tiêu

Level: 52

70000đ
Mua

cung lv46 sv3 vk11 full 8

Xem chi tiết
#1426

Server: sv3 - tessen

Class: Cung

Level: 46

120000đ
Mua

kiếm lv79 sv1 vk12 full12 sx cs ngon fulltb 220m yên

Xem chi tiết
#1425

Server: sv1 - bokken

Class: Kiếm

Level: 79

400000đ
Mua

đao lv49 sv2 vk8 5m9 1m11 3m8 , 300m yên

Xem chi tiết
#1424

Server: sv2 - shuriken

Class: Đao

Level: 49

60000đ
Mua

kunai lv40 sv5 vk8 full8

Xem chi tiết
#1422

Server: sv5 - katana

Class: Kunai

Level: 40

40000đ
Mua

đao lv42 sv2 full 8

Xem chi tiết
#1421

Server: sv2 - shuriken

Class: Đao

Level: 42

40000đ
Mua

kunai lv59 vk8 full8 sv1 sói

Xem chi tiết
#1420

Server: sv1 - bokken

Class: Kunai

Level: 59

130000đ
Mua

kiem lv74 sv5 vk9 full8 , se may full tb ,2 m yen

Xem chi tiết
#1418

Server: sv5 - katana

Class: Kiếm

Level: 74

130000đ
Mua