Chào mừng bạn đến với Webgame.vn, cung cấp tài khoản và dịch vụ game online

Ninja School Online

Mã số
Sever
Class
Giá
Đặt lại
 • Server: sv4 - kunai
 • Class: Cung
 • Level: 50
 • Server: sv5 - katana
 • Class: Kiếm
 • Level: 59
 • Server: sv3 - tessen
 • Class: Quạt
 • Level: 51
 • Server: sv4 - kunai
 • Class: Kiếm
 • Level: 60
 • Server: sv2 - shuriken
 • Class: Đao
 • Level: 41
 • Server: sv2 - shuriken
 • Class: Tiêu
 • Level: 103
 • Server: sv4 - kunai
 • Class: Kunai
 • Level: 49
 • Server: sv4 - kunai
 • Class: Tiêu
 • Level: 49
 • Server: sv3 - tessen
 • Class: Đao
 • Level: 45
 • Server: sv1 - bokken
 • Class: Kunai
 • Level: 40
 • Server: sv2 - shuriken
 • Class: Kunai
 • Level: 70
 • Server: sv1 - bokken
 • Class: Kiếm
 • Level: 85

Kiếm tiền và trở thành đại sứ của webgame.vn

Nhận 10% giá trị nick ngay khi khách hàng thanh toán thành công.