Tất cả
MS: 1851

quat lv83 sv1 vk8 full8 28m yen

Server: sv1 - bokken
Class: Quạt
Level: 83
200000đ
MS: 1850

quạt lv83 sv1 vk8 full8 , 2m yen

Server: sv1 - bokken
Class: Quạt
Level: 83
150000đ
MS: 1849

tieu lv84 sv1 vk10 full8

Server: sv1 - bokken
Class: Tiêu
Level: 84
200000đ
MS: 1848

kunai sv2 lv59 vk12 full 8,9, sói trắng 3m tb    

Server: sv2 - shuriken
Class: Kunai
Level: 59
210000đ
MS: 1847

quat sv5 lv52 vk10 full8, 8m yên

Server: sv5 - katana
Class: Quạt
Level: 52
130000đ
MS: 1846

đao sv1 lv52 vk8 full8, sói trắng 2m tbs, 17m yên

Server: sv1 - bokken
Class: Đao
Level: 52
150000đ
MS: 1845

quat lv 68 sv5 vk10 full8 sói trắng full tbs

Server: sv5 - katana
Class: Quạt
Level: 68
180000đ
MS: 1843

kunai lv49 sv1 vk12 full8 , soi den fulltb 20m yen

Server: sv1 - bokken
Class: Kunai
Level: 49
150000đ
MS: 1841

quat lv72 sv5 vk8 full10 3m8

Server: sv5 - katana
Class: Quạt
Level: 72
150000đ
MS: 1840

tieu lv74 sv5 vk8 4m11 full8 sói trnag

Server: sv5 - katana
Class: Tiêu
Level: 74
150000đ
MS: 1839

quaạt lv99 sv3 vk 12 3m13m 3m12 3m11 , 10 sách , siêu xe 5* lv100 full tb , 97m yên ( không sim dky )

Server: sv3 - tessen
Class: Quạt
Level: 99
400000đ
MS: 1838

kunai lv50 sv4 vk8 full8 , 25m yen

Server: sv4 - kunai
Class: Kunai
Level: 50
80000đ