Ninja School Online

Mã số
Sever
Class
Giá

cung lv41 sv2 vk11 full8 1m10

Xem chi tiết
#1394

Server: sv2 - shuriken

Class: Cung

Level: 41

100000đ
Mua

kiếm lv68 sv1 vk11 full12 1m8 , sx ngon fulltb .

Xem chi tiết
#1377

Server: sv1 - bokken

Class: Kiếm

Level: 68

375000đ
Mua

kunai sv2lv47 vk10 full8

Xem chi tiết
#1354

Server: sv2 - shuriken

Class: Kunai

Level: 47

75000đ
Mua

tiêu lv103 sv2 vk12 4m14 5m12 , sx3sao fulltb , max sách.

Xem chi tiết
#1350

Server: sv2 - shuriken

Class: Tiêu

Level: 103

670000đ
Mua

tiêu lv42 sv5 vk10 full8 , 1m yên

Xem chi tiết
#1293

Server: sv5 - katana

Class: Tiêu

Level: 42

99000đ
Mua

kunai lv41 sv5 vk11 full8 , 3m yên .

Xem chi tiết
#1278

Server: sv5 - katana

Class: Kunai

Level: 41

115000đ
Mua