Tất cả
MS: #22

Cung 60 vk+11,f9,2m10, sói lv31,tb 0220

Server: sv2 - shuriken
Class: Cung
Level: 60
139000đ
MS: #021

Đao 65 vk+11 ,1m12,f9,1m8, sói tb tc,hp,né

Server: sv4 - kunai
Class: Đao
Level: 65
139000đ
MS: #020

Cung 85 vk+12 , f10 2m9 1m11,yoyoi tl3 , sói 100 tb 0220

Server: sv2 - shuriken
Class: Cung
Level: 85
270000đ
MS: #019

Quạt 68 vk6x+9 , full 9, 1m10, dơi đen vv, xe máy tb 0210 , còn 3m2 yên

Server: sv2 - shuriken
Class: Quạt
Level: 68
135000đ
MS: #018

Cung 68 vk6x mcs + 10 , full+10 , sx full tb , còn 11m yên

Server: sv2 - shuriken
Class: Cung
Level: 68
145000đ
MS: #017

Quạt 80 vk8x+9 , full 9, 1m10, 1m12, xe máy tb tc hp, 1stn, 2skn, yoyoi tl0

Server: sv2 - shuriken
Class: Quạt
Level: 80
245000đ
MS: #016

Kunai 69 vk+10 , full +9, 3stn sói cấp 37, tb 0320, 9m7 yên

Server: sv2 - shuriken
Class: Kunai
Level: 69
139000đ
MS: #015

Kunai 63 vk+10 , full +9, conf 3m6 yên

Server: sv3 - tessen
Class: Kunai
Level: 63
125000đ
MS: #013

Kiếm 60 Vk+ 10 , ful 10 , 1m8  , sói full tb 0200

Server: sv1 - bokken
Class: Kiếm
Level: 60
139000đ
MS: 1748

cung lv70 sv4 vk12 full10 , sx 5sao fulltbs , 43m yên

Server: sv4 - kunai
Class: Cung
Level: 70
270000đ
MS: 1745

kunai lv78 sv4 vk12 full12 3m10 1m9 , sx fulltb , 4m yên , 4stn

Server: sv4 - kunai
Class: Kunai
Level: 78
280000đ
MS: 1742

kunai lv42 sv1 vk8 full8

Server: sv1 - bokken
Class: Kunai
Level: 42
60000đ