Ninja School Online

Mã số
Sever
Class
Giá

quạt lv72 sv1 vk10 full10 , xe máy fulltb , 3stn

Xem chi tiết
#1440

Server: sv1 - bokken

Class: Quạt

Level: 72

240000đ
Mua

kiếm lv103 sv1 vk12 full12 sét 9x . sói fulltb

Xem chi tiết
#1438

Server: sv1 - bokken

Class: Kiếm

Level: 103

650000đ
Mua

tiêu lv41 sv2 vk8 full8. có sói

Xem chi tiết
#1430

Server: sv2 - shuriken

Class: Tiêu

Level: 41

70000đ
Mua

đaoSV4 lv52 vk8 1m10 7m8 ,

Xem chi tiết
#1428

Server: sv4 - kunai

Class: Đao

Level:

70000đ
Mua

cung lv46 sv3 vk11 full 8

Xem chi tiết
#1426

Server: sv3 - tessen

Class: Cung

Level: 46

120000đ
Mua

kiếm lv71 sv1 vk10 full10 ,

Xem chi tiết
#1415

Server: sv1 - bokken

Class: Kiếm

Level: 71

200000đ
Mua