Ninja School Online

Mã số
Sever
Class
Giá

xác Kunai lv65  vk9 sói 5sao cs ngon fulltbs.

Xem chi tiết
#1403

Server: sv3 - tessen

Class: Kunai

Level: 65

200000đ
Mua

kiếm lv68 sv1 vk11 full12 1m8 , sx ngon fulltb .

Xem chi tiết
#1377

Server: sv1 - bokken

Class: Kiếm

Level: 68

375000đ
Mua

tiêu lv103 sv2 vk12 4m14 5m12 , sx3sao fulltb , max sách.

Xem chi tiết
#1350

Server: sv2 - shuriken

Class: Tiêu

Level: 103

670000đ
Mua