#1488: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv5 - katana

Class: Quạt

Level: 56

Nổi bật: quạt lv56 sv5 vk8 full8.9

Trạng thái:

Giá: 75.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 104.167đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 120.968đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 107.143đ

Server: sv5 - katana

Class: Quạt

Level: 56

Nổi bật: quạt lv56 sv5 vk8 full8.9

Trạng thái:


Tài khoản liên quan

MS: 1797

kieếm lv42 sv2 vk8 full8 ,

Server: sv2 - shuriken
Class: Kiếm
Level: 42
55000đ
MS: 1795

kiêếm lv107 sv2 vk12 full12, set 9x , mắc sách , 5 bánh , xe mấy 5* full tbs . 13m yên

Server: sv2 - shuriken
Class: Kiếm
Level: 107
750000đ
MS: 1794

tieu lv105 sv2 vk12 full14 3 m13 1m15 , 4m tl 6 , sx5sao fulltb

Server: sv3 - tessen
Class: Tiêu
Level: 105
800000đ
MS: 1793

tieu lv54 sv4 vk8 full8 , sói 2tbs

Server: sv4 - kunai
Class: Tiêu
Level: 54
70000đ