#1490: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv1 - bokken

Class: Kunai

Level: 71

Nổi bật: Kunai sv1 vk8 full7 lv71-73 , yên từ 20m - 35m

Trạng thái:

Giá: 70.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 97.222đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 112.903đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 100.000đ

Server: sv1 - bokken

Class: Kunai

Level: 71

Nổi bật: Kunai sv1 vk8 full7 lv71-73 , yên từ 20m - 35m

Trạng thái:


Tài khoản liên quan

MS: 1869

tieu lv65 sv4 vk12 full78 , sx fulltb 10m yen

Server: sv4 - kunai
Class: Tiêu
Level: 65
200000đ
MS: 1868

cung lv63 sv2 vk8 full9 , 2m yen

Server: sv2 - shuriken
Class: Cung
Level: 63
130000đ
MS: 1867

tieu lv63 sv2 vk8 full9 , 2m yen    

Server: sv2 - shuriken
Class: Tiêu
Level: 63
130000đ
MS: 1866

kunai lv63 sv2 vk8full8 soi trang fulltb 24m yen    

Server: sv2 - shuriken
Class: Kunai
Level: 63
140000đ