#1498: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv2 - shuriken

Class: Đao

Level: 70

Nổi bật: đao lv70 sv2 vk11 full 9,10 sói trắng vl12 full tb , 1m yên

Trạng thái:

Giá: 200.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 277.778đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 322.581đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 285.714đ

Server: sv2 - shuriken

Class: Đao

Level: 70

Nổi bật: đao lv70 sv2 vk11 full 9,10 sói trắng vl12 full tb , 1m yên

Trạng thái:Tài khoản liên quan

MS: 1771

quạt lv88 sv4 vk10 full9 , 53m yên

Server: sv4 - kunai
Class: Kunai
Level: 88
220000đ
MS: 1770

kunai lv88 sv4 vk10 full10 , 28m yên

Server: sv4 - kunai
Class: Kunai
Level: 88
250000đ
MS: 1767

CUng lv70 sv1 vk11 full10 2m12 kẹp quạt lv70 sv2 vk10 full89 3m10 , xe máy , 3stn ,

Server: sv1 - bokken
Class: Cung
Level: 70
220000đ
MS: 1766

tiêu lv59 sv4 vk8 full8

Server: sv4 - kunai
Class: Tiêu
Level: 59
70000đ