#1500: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv2 - shuriken

Class: Tiêu

Level: 103

Nổi bật: tieu lv103 sv2 sét 9x , vk12 full12 1m14 , 8stn , sx lv100 cs ngon full tb

Trạng thái:

Giá: 570.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 791.667đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 919.355đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 814.286đ

Server: sv2 - shuriken

Class: Tiêu

Level: 103

Nổi bật: tieu lv103 sv2 sét 9x , vk12 full12 1m14 , 8stn , sx lv100 cs ngon full tb

Trạng thái:Tài khoản liên quan

MS: 1819

kiem lv60 sv3 vk13 1m14 2m12 full9 , sói lv39 fulltbs 12m yen

Server: sv3 - tessen
Class: Kiếm
Level: 60
200000đ
MS: 1818

kiem lv60 sv4 vk12 full10 4m9 . soi trang lv90 fulltb , 32m yen

Server: sv4 - kunai
Class: Kiếm
Level: 60
200000đ
MS: 1816

quat lv111 sv4 vk14 4m14 full12 , 3m tl6 sx5sao fulltb4 , 40m yen max sach

Server: sv4 - kunai
Class: Quạt
Level: 111
900000đ
MS: 1814

kunai lv50 sv2 vk11 full10 4m8 , soi trang fulltbs    

Server: sv2 - shuriken
Class: Kunai
Level: 50
150000đ