#1501: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv2 - shuriken

Class: Đao

Level: 59

Nổi bật: đao 59 sv2 vk8 full8,9 , sói trắng 1m tb sói , 2m yên

Trạng thái:

Giá: 150.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 208.333đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 241.935đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 214.286đ

Server: sv2 - shuriken

Class: Đao

Level: 59

Nổi bật: đao 59 sv2 vk8 full8,9 , sói trắng 1m tb sói , 2m yên

Trạng thái:Tài khoản liên quan

MS: 1828

quạt lv80 sv2 vk14 2m14 full12 , sói lv100 max sách

Server: sv3 - tessen
Class: Quạt
Level: 80
400000đ
MS: 1827

kunai sv2 lv50 vk11 Full 8,9

Server: sv2 - shuriken
Class: Kunai
Level: 50
140000đ
MS: 1824

cung lv59 sv2 vk10 full10 , sói trắng fulltb , 1m7 yên

Server: sv2 - shuriken
Class: Cung
Level: 59
140000đ
MS: 1821

Cung 50 sv3 vk11 f9 sói full tb tl3000

Server: sv3 - tessen
Class: Cung
Level: 50
130000đ