#1453: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv1 - bokken

Class: Tiêu

Level: 75

Nổi bật: tieu lv74 sv1 vk8 full9 4m8 , sói lv31 fulltbs

Trạng thái:

Giá: 150.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 208.333đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 241.935đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 214.286đ

Server: sv1 - bokken

Class: Tiêu

Level: 75

Nổi bật: tieu lv74 sv1 vk8 full9 4m8 , sói lv31 fulltbs

Trạng thái:Tài khoản liên quan

MS: 1856

quat lv80 sv2 vk8 full8 55m yen

Server: sv2 - shuriken
Class: Quạt
Level: 80
200000đ
MS: 1855

tieu lv81 sv2 vk8 full8 , 117m yen

Server: sv2 - shuriken
Class: Tiêu
Level: 81
250000đ
MS: 1854

tieu lv82 sv1 vk11 full8 , 5m yen

Server: sv1 - bokken
Class: Tiêu
Level: 82
200000đ
MS: 1853

tieu lv83 sv1 vk8 full8 2m yen

Server: sv1 - bokken
Class: Tiêu
Level: 83
170000đ