#1454: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv2 - shuriken

Class: Kiếm

Level: 41

Nổi bật: kiếm lv41 sv2 vk9 full8 ,

Trạng thái:

Giá: 65.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 90.278đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 104.839đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 92.857đ

Server: sv2 - shuriken

Class: Kiếm

Level: 41

Nổi bật: kiếm lv41 sv2 vk9 full8 ,

Trạng thái:Tài khoản liên quan

MS: 1779

kunai lv85 vk9 full89 2m10 , 20m yên    

Server: sv4 - kunai
Class: Kunai
Level: 85
220000đ
MS: 1778

quạt lv84 vk9 full8 , 30m yên

Server: sv4 - kunai
Class: Quạt
Level: 84
220000đ
MS: 1777

quạt lv85 sv4 vk11 full9 , 41m yên

Server: sv4 - kunai
Class: Quạt
Level: 85
220000đ
MS: 1775

kunai lv85 vk8 full8 , 20m yên    

Server: sv4 - kunai
Class: Kunai
Level: 85
220000đ