#1455: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv2 - shuriken

Class: Quạt

Level: 74

Nổi bật: quạt lv74 sv2 vk9 full8 9 2m12 , sx fulltb , 14m yên

Trạng thái:

Giá: 150.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 208.333đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 241.935đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 214.286đ

Server: sv2 - shuriken

Class: Quạt

Level: 74

Nổi bật: quạt lv74 sv2 vk9 full8 9 2m12 , sx fulltb , 14m yên

Trạng thái:Tài khoản liên quan

MS: 1879

kuai lv79 sv1 vk12 full12 , soi 2sao fulltbs , 8stn

Server: sv1 - bokken
Class: Kunai
Level: 79
350000đ
MS: 1877

dao lv84 sv5 vk11 full10 , soi lv65 fulltb 7m yen

Server: sv5 - katana
Class: Đao
Level: 84
250000đ
MS: 1876

cung lv59 sv1 vk10 full8 , soi trang fulltb

Server: sv1 - bokken
Class: Cung
Level: 59
120000đ
MS: 1875

kiem lv52 sv2 vk8 full8 4m yen    

Server: sv2 - shuriken
Class: Kiếm
Level: 52
100000đ