#1456: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv4 - kunai

Class: Kiếm

Level: 65

Nổi bật: kiếm lv65 sv4 vk11 full8 , sói lv100 cs ngon fulltb , 4m yên

Trạng thái:

Giá: 150.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 208.333đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 241.935đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 214.286đ

Server: sv4 - kunai

Class: Kiếm

Level: 65

Nổi bật: kiếm lv65 sv4 vk11 full8 , sói lv100 cs ngon fulltb , 4m yên

Trạng thái:Tài khoản liên quan

MS: 1813

cung lv77 sv5 vk10 full10 1m12 , 16m yen

Server: sv5 - katana
Class: Cung
Level: 77
200000đ
MS: 1811

dao lv72 sv1 vk11 full9 soi trang lv33 cs ngon fulltb

Server: sv1 - bokken
Class: Đao
Level: 72
130000đ
MS: 1807

cung lv128 sv5 vk12 2m14 3m12 3m8 , sói lv100 fulltbs 170m yen

Server: sv5 - katana
Class: Cung
Level: 128
900000đ
MS: 1806

kiêếm sv1 lv63 fukk 8 , 18m yên

Server: sv1 - bokken
Class: Kiếm
Level: 63
80000đ