#1505: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv2 - shuriken

Class: Quạt

Level: 122

Nổi bật: quạt lv122 sv2 vk14 full14 3m12 , sx5sao fulltb 5 món tl5 6 . 39m yên

Trạng thái:

Giá: 1.450.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 2.013.889đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 2.338.710đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 2.071.429đ

Server: sv2 - shuriken

Class: Quạt

Level: 122

Nổi bật: quạt lv122 sv2 vk14 full14 3m12 , sx5sao fulltb 5 món tl5 6 . 39m yên

Trạng thái:Tài khoản liên quan

MS: 1772

quạt lv89 sv4 vk10 full10 , 66m yên

Server: sv4 - kunai
Class: Kunai
Level: 89
250000đ
MS: 1771

quạt lv88 sv4 vk10 full9 , 53m yên

Server: sv4 - kunai
Class: Kunai
Level: 88
220000đ
MS: 1770

kunai lv88 sv4 vk10 full10 , 28m yên

Server: sv4 - kunai
Class: Kunai
Level: 88
250000đ
MS: 1767

CUng lv70 sv1 vk11 full10 2m12 kẹp quạt lv70 sv2 vk10 full89 3m10 , xe máy , 3stn ,

Server: sv1 - bokken
Class: Cung
Level: 70
220000đ