#1506: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv1 - bokken

Class: Kiếm

Level: 69

Nổi bật: kiếm lv69 sv1 vk9 Full10 sx 2m tb

Trạng thái:

Giá: 200.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 277.778đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 322.581đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 285.714đ

Server: sv1 - bokken

Class: Kiếm

Level: 69

Nổi bật: kiếm lv69 sv1 vk9 Full10 sx 2m tb

Trạng thái:Tài khoản liên quan

MS: 1852

tieu lv81 sv1 vk8 full8 , 7m yen

Server: sv1 - bokken
Class: Tiêu
Level: 81
180000đ
MS: 1851

quat lv83 sv1 vk8 full8 28m yen

Server: sv1 - bokken
Class: Quạt
Level: 83
200000đ
MS: 1850

quạt lv83 sv1 vk8 full8 , 2m yen

Server: sv1 - bokken
Class: Quạt
Level: 83
150000đ
MS: 1849

tieu lv84 sv1 vk10 full8

Server: sv1 - bokken
Class: Tiêu
Level: 84
200000đ