#1507: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv2 - shuriken

Class: Cung

Level: 70

Nổi bật: cung lv70 sv3 vk12 full12 2m14 , sx5sao cs ngon fulltb 2m yen, 2stn

Trạng thái:

Giá: 550.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 763.889đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 887.097đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 785.714đ

Server: sv2 - shuriken

Class: Cung

Level: 70

Nổi bật: cung lv70 sv3 vk12 full12 2m14 , sx5sao cs ngon fulltb 2m yen, 2stn

Trạng thái:Tài khoản liên quan

MS: 1814

kunai lv50 sv2 vk11 full10 4m8 , soi trang fulltbs    

Server: sv2 - shuriken
Class: Kunai
Level: 50
150000đ
MS: 1813

cung lv77 sv5 vk10 full10 1m12 , 16m yen

Server: sv5 - katana
Class: Cung
Level: 77
200000đ
MS: 1811

dao lv72 sv1 vk11 full9 soi trang lv33 cs ngon fulltb

Server: sv1 - bokken
Class: Đao
Level: 72
130000đ
MS: 1807

cung lv128 sv5 vk12 2m14 3m12 3m8 , sói lv100 fulltbs 170m yen

Server: sv5 - katana
Class: Cung
Level: 128
900000đ