#1705: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv1 - bokken

Class: Kiếm

Level: 41

Nổi bật: kiếm lv41 sv1 vk10 1m10 full8 2m yên

Trạng thái:

Giá: 70.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 97.222đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 112.903đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 100.000đ

Server: sv1 - bokken

Class: Kiếm

Level: 41

Nổi bật: kiếm lv41 sv1 vk10 1m10 full8 2m yên

Trạng thái:


Tài khoản liên quan

MS: 1847

quat sv5 lv52 vk10 full8, 8m yên

Server: sv5 - katana
Class: Quạt
Level: 52
130000đ
MS: 1846

đao sv1 lv52 vk8 full8, sói trắng 2m tbs, 17m yên

Server: sv1 - bokken
Class: Đao
Level: 52
150000đ
MS: 1845

quat lv 68 sv5 vk10 full8 sói trắng full tbs

Server: sv5 - katana
Class: Quạt
Level: 68
180000đ
MS: 1843

kunai lv49 sv1 vk12 full8 , soi den fulltb 20m yen

Server: sv1 - bokken
Class: Kunai
Level: 49
150000đ