#1706: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv3 - tessen

Class: Cung

Level: 65

Nổi bật: cung lv65 sv2 vk8 full8 ,xe máy 2m btx

Trạng thái:

Giá: 120.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 166.667đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 193.548đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 171.429đ

Server: sv3 - tessen

Class: Cung

Level: 65

Nổi bật: cung lv65 sv2 vk8 full8 ,xe máy 2m btx

Trạng thái:


Tài khoản liên quan

MS: 1828

quạt lv80 sv2 vk14 2m14 full12 , sói lv100 max sách

Server: sv3 - tessen
Class: Quạt
Level: 80
400000đ
MS: 1827

kunai sv2 lv50 vk11 Full 8,9

Server: sv2 - shuriken
Class: Kunai
Level: 50
140000đ
MS: 1824

cung lv59 sv2 vk10 full10 , sói trắng fulltb , 1m7 yên

Server: sv2 - shuriken
Class: Cung
Level: 59
140000đ
MS: 1821

Cung 50 sv3 vk11 f9 sói full tb tl3000

Server: sv3 - tessen
Class: Cung
Level: 50
130000đ