#1710: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv2 - shuriken

Class: Kiếm

Level: 74

Nổi bật: kiêếm lv74 sv2 vk12 2m12 1m11 full8 , sói2* lv100 fulltbs     

Trạng thái:

Giá: 200.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 277.778đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 322.581đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 285.714đ

Server: sv2 - shuriken

Class: Kiếm

Level: 74

Nổi bật: kiêếm lv74 sv2 vk12 2m12 1m11 full8 , sói2* lv100 fulltbs     

Trạng thái:


Tài khoản liên quan

MS: 1874

kiem lv49 sv2 vk8 full8

Server: sv2 - shuriken
Class: Kiếm
Level: 49
80000đ
MS: 1873

kiêếm lv50 sv3 vk8 full8 2m12, sói trắng 2m tbs

Server: sv3 - tessen
Class: Kiếm
Level: 50
120000đ
MS: 1871

tieu lv69 sv5 vk8 full10 1m12 2m8 , soi lv23 fulltb    

Server: sv5 - katana
Class: Tiêu
Level: 69
200000đ
MS: 1870

quat lv61 sv1 vk8 full8 , 2m yen    

Server: sv1 - bokken
Class: Quạt
Level: 61
100000đ