#1716: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv2 - shuriken

Class: Tiêu

Level: 84

Nổi bật: tiêu sv2 lv84 vk12 full12 2m8 sói trắng 3m tbs

Trạng thái:

Giá: 300.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 416.667đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 483.871đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 428.571đ

Server: sv2 - shuriken

Class: Tiêu

Level: 84

Nổi bật: tiêu sv2 lv84 vk12 full12 2m8 sói trắng 3m tbs

Trạng thái:


Tài khoản liên quan

MS: 1820

dao lv79 sv4 vk12 4m12 1m11 full89 , xe may fulltb 149m yen , 8stn

Server: sv4 - kunai
Class: Đao
Level: 79
250000đ
MS: 1819

kiem lv60 sv3 vk13 1m14 2m12 full9 , sói lv39 fulltbs 12m yen

Server: sv3 - tessen
Class: Kiếm
Level: 60
200000đ
MS: 1818

kiem lv60 sv4 vk12 full10 4m9 . soi trang lv90 fulltb , 32m yen

Server: sv4 - kunai
Class: Kiếm
Level: 60
200000đ
MS: 1816

quat lv111 sv4 vk14 4m14 full12 , 3m tl6 sx5sao fulltb4 , 40m yen max sach

Server: sv4 - kunai
Class: Quạt
Level: 111
900000đ