#1719: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv1 - bokken

Class: Quạt

Level: 119

Nổi bật: xác quạt lv119 sv1 , max sách , 7 bánh , yo7 .

Trạng thái:

Giá: 450.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 625.000đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 725.806đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 642.857đ

Server: sv1 - bokken

Class: Quạt

Level: 119

Nổi bật: xác quạt lv119 sv1 , max sách , 7 bánh , yo7 .

Trạng thái:


Tài khoản liên quan

MS: 1860

tieu lv80 sv2 vk8 full8 18m yen

Server: sv2 - shuriken
Class: Tiêu
Level: 80
180000đ
MS: 1859

tieu lv80 sv2 vk8 full8 10m yen

Server: sv2 - shuriken
Class: Tiêu
Level: 80
170000đ
MS: 1858

tieu lv80 sv2 vk8 full8 , 8m yen

Server: sv2 - shuriken
Class: Tiêu
Level: 80
170000đ
MS: 1857

tieu lv82 sv2 vk8 full8 , 19m yen

Server: sv2 - shuriken
Class: Tiêu
Level: 82
180000đ