#1814: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv2 - shuriken

Class: Kunai

Level: 50

Nổi bật: kunai lv50 sv2 vk11 full10 4m8 , soi trang fulltbs     

Trạng thái:

Giá: 150.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 208.333đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 241.935đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 214.286đ

Server: sv2 - shuriken

Class: Kunai

Level: 50

Nổi bật: kunai lv50 sv2 vk11 full10 4m8 , soi trang fulltbs     

Trạng thái:Tài khoản liên quan

MS: #024

Cung 59 vk+9,full + 9, 1m8, sói tb tc+hp

Server: sv2 - shuriken
Class: Cung
Level: 59
126000đ
MS: 1791

kiếm lv83 sv1 vk13 1m14 full12,1 sách nt , xm lv 26 full tbx 128m yên

Server: sv1 - bokken
Class: Kiếm
Level: 83
350000đ
MS: 1789

tieêu lv74 sv4 5m12 cả (vk) full8, sói tr 2* lv100 Full tbs, 2 sách tn, 6m yên

Server: sv4 - kunai
Class: Tiêu
Level: 74
250000đ
MS: 1783

quat lv70 sv4 vk12 full10 soi 5sao cs ngon fulltbs

Server: sv4 - kunai
Class: Quạt
Level: 70
320000đ