#1819: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv3 - tessen

Class: Kiếm

Level: 60

Nổi bật: kiem lv60 sv3 vk13 1m14 2m12 full9 , sói lv39 fulltbs 12m yen

Trạng thái:

Giá: 200.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 277.778đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 322.581đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 285.714đ

Server: sv3 - tessen

Class: Kiếm

Level: 60

Nổi bật: kiem lv60 sv3 vk13 1m14 2m12 full9 , sói lv39 fulltbs 12m yen

Trạng thái:


Tài khoản liên quan

MS: 1848

kunai sv2 lv59 vk12 full 8,9, sói trắng 3m tb    

Server: sv2 - shuriken
Class: Kunai
Level: 59
210000đ
MS: 1847

quat sv5 lv52 vk10 full8, 8m yên

Server: sv5 - katana
Class: Quạt
Level: 52
130000đ
MS: 1846

đao sv1 lv52 vk8 full8, sói trắng 2m tbs, 17m yên

Server: sv1 - bokken
Class: Đao
Level: 52
150000đ
MS: 1845

quat lv 68 sv5 vk10 full8 sói trắng full tbs

Server: sv5 - katana
Class: Quạt
Level: 68
180000đ