#1821: Ninja School Online

Ninja School Online
#

Server: sv3 - tessen

Class: Cung

Level: 50

Nổi bật: Cung 50 sv3 vk11 f9 sói full tb tl3000

Trạng thái:

Giá: 130.000đ ATM
  • Thẻ Viettel cần nạp 180.556đ
  • Thẻ Mobifone cần nạp 209.677đ
  • Thẻ Vinaphone cần nạp 185.714đ

Server: sv3 - tessen

Class: Cung

Level: 50

Nổi bật: Cung 50 sv3 vk11 f9 sói full tb tl3000

Trạng thái:


Tài khoản liên quan

MS: 1865

tiêu sv4 lv75 vk12 2m12 full11.10, sói trắng lv100 full tbs

Server: sv4 - kunai
Class: Tiêu
Level: 75
270000đ
MS: 1863

tieu lv130 sv3 set 89x full14 , full tl 456 , y6 , 70m yen , soi 5sao fulltb6 , max sach

Server: sv3 - tessen
Class: Tiêu
Level: 130
1500000đ
MS: 1862

quạt lv80 sv4 vk8 full8 37m yen

Server: sv4 - kunai
Class: Quạt
Level: 80
180000đ
MS: 1861

tieu lv80 sv2 vk8 full8 2m yen

Server: sv2 - shuriken
Class: Tiêu
Level: 80
170000đ