70,000 VNĐ
15tuong 2skin ngoc48 , sresht , mogana 7k vang .v.v

mã lq 2014

120,000 VNĐ
18tuong 3skin ngoc51 , serht , violet , mgana, lữ bố , 13k vàng .v.v

mã lq 2013

100,000 VNĐ
16tuong 7skin ngoc60 , zill , alice , gmana .14k vang v,v

mã lq 2012

120,000 VNĐ
19tuong 3skin ngoc55 , alice , slimz , zuka , zill , mgana ,5v vàng .v.v

mã lq 2011

150,000 VNĐ
17tuong 8skin ngoc82 , zuka , raz , alice , buffely violet ,v,v

mã lq 2010

120,000 VNĐ
19tuong 8skin ngoc56 , alice , pennick , raz , lữ bố 7k4 vàng .v.v

mã lq 2009

100,000 VNĐ
16tuong 3skin ngoc69 , slimz , alice , mogana .

mã lq 2008

120,000 VNĐ
18tuong 8skin ngoc56 , violet , zuka , lữ bố , v,v,

mã lq 2007

120,000 VNĐ
18tuong 5skin ngoc63 , alice , slimz , pennick , murad .v.v

mã lq 2006

200,000 VNĐ
21tuong 7skin ngoc66 , tenan , zuka , raz , pennick , violet .

Mã lq 2005