Ninja School Online

Mã số
Sever
Class
Giá

Tiêu 64 vk+8 quần +8, full 10 ,full tb sói

Xem chi tiết
##03

Server: sv5 - katana

Class: Tiêu

Level: 64

120000đ
Mua

kiếm lv69 sv1 vk9 Full10 sx 2m tb

Xem chi tiết
#1458

Server: sv1 - bokken

Class: Kiếm

Level: 69

200000đ
Mua

kiếm lv41 sv2 vk9 full8 ,

Xem chi tiết
#1454

Server: sv2 - shuriken

Class: Kiếm

Level: 41

65000đ
Mua

dao lv 54 sv3 vk12 2m12 full8 , sói trắng full tb

Xem chi tiết
#1499

Server: sv3 - tessen

Class: Đao

Level: 54

200000đ
Mua

kunai lv42 sv2 vk8 full8 , 300k yên

Xem chi tiết
#1496

Server: sv2 - shuriken

Class: Kunai

Level: 42

70000đ
Mua